Προσωπικά δεδομένα – Πολιτική Απορρήτου – Όροι & Προϋποθέσεις περιήγησης

Προσωπικά δεδομένα – Πολιτική Απορρήτου – Όροι & Προϋποθέσεις περιήγησης

Τελευταία ενημέρωση: 30/2/2024

Προσωπικά δεδομένα – Όροι & Προϋποθέσεις περιήγησης ιστοτόπου

Βάσει του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/6/79 και όπου αυτός διαμορφώνεται από την εθνική νομοθεσία μπορούμε κατόπιν της συγκατάθεσή σας να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε και να αποθηκεύουμε προσωπικά σας δεδομένα, που είτε συλλέγονται αυτόματα είτε προέρχονται από άλλες νόμιμες πηγές. Η χρήση των δεδομένων σας από εμάς έχει ως σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Τα δεδομένα σας αποκαλύπτονται μόνο μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση σας ή απόφαση δικαστικής ή δημόσιας αρχής. Τα δεδομένα σας προστατεύονται από την ιστοσελίδα μας με τη χρήση των πρωτοκόλλων SSL και HTTPS.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί υπηρεσίες για την ανάλυση του τρόπου που χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας (π.χ. google analytics) με την προϋπόθεση αυτοί να μην αποκαλύπτουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την παραπάνω διαδικασία κάνοντας χρήση του κατάλληλου πρόσθετου περιήγησης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από τον ιστότοπό μας για το κατά το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα ώστε να επιτευχθούν οι ως άνω σκοποί συλλογής τους.

Ενημέρωση υποκείμενων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Φροντιστήριο αξία (εφεξής «το Φροντιστήριο») επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα) των υποκειμένων που συλλέγει στη παρούσα φόρμα για σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς, όπως προσδιορίζονται, στο πλαίσιο παροχής της συγκατάθεσης των υποκειμένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από το Φροντιστήριο.
Το Φροντιστήριο δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου.
Το Φροντιστήριο δεν διαβιβάζει, εκχωρεί, πωλεί ή ανταλλάσσει τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται σε οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων. Περαιτέρω, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα Προσωπικά Δεδομένα θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει της νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση θα διαγράφονται εντός τριάντα ημερών (30) από την ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειμένου.
Ως Υποκείμενο των δεδομένων που μας παρέχετε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού
της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία με χρήση των κατάλληλων εντύπων. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων dpo@axia.edu.gr. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί
να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως e-axia.edu.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και άνετη περιήγηση στον ιστότοπό μας.  Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

Μοιραστείτε τη σελίδα:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email